Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Batorzem (6 września 1863)

Bitwa pod Batorzem.

fot.domena publiczna Bitwa pod Batorzem.

Bitwa pod Batorzem (6 września 1863) – bitwa pomiędzy powstańcami styczniowymi a armią rosyjską.

Oddziały „Lelewela” Marcina Borelowskiego i „Ćwieka” Kajetana Cieszkowskiego, łącznie 600 piechoty i 150 jazdy, wymykające się Rosjanom w lasach powiatu krasnostawskiego zostały otoczone przez kolumny podpułkownika Gołubiewa i Suchonina (10 rot piechoty i 2 sotnie kozaków). Zacięta, trwająca od godziny 9 do 2 po południu walka miała początkowo wyrównany przebieg, ale śmierć Borelowskiego spowodowała zamieszanie, a potem panikę w polskich szeregach. Resztki powstańców wyprowadził z okrążenia „Ćwiek”. Poległo 30, w tym 5 oficerów, a 47 zostało rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy we wrześniu 1863 roku: