Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Wincentą (18 września 1863)

Budynek dawnej komory celnej w Wincencie zniszczonej w 1939 r.

fot.Sylwester Górski/ domena publiczna Budynek dawnej komory celnej w Wincencie zniszczonej w 1939 r.

Bitwa pod Wincentą, Wincenta (18 września 1863) – potyczka pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Oddziały majora Władysława Brandta i majora Micewicza, operujące w lasach nowogródzkich, zaatakowały Rosjan rozlokowanych wokół komory celnej przy pruskiej granicy (8 km od Kolna). Powstańcy spalili komorę i rozproszyli Rosjan, z których 30 poległo i tyluż zostało rannych; część znalazła schronienie po pruskiej stronie. Straty polskie wyniosły 3 poległych i 5 rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy we wrześniu 1863 roku: