Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Mełchowem (30 września 1863)

Adam Chmielowski, został ciężko ranny w bitwie pod Miełchowem.

fot.domena publiczna Adam Chmielowski, został ciężko ranny w bitwie pod Miełchowem.

Bitwa pod Mełchowem, Mełchów (30 września 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Zgrupowanie podpułkownika Ignacego Chmieleńskiego stoczyło zwycięski bój w pobliżu Lelowa (powiat kielecki) z kolumną wojsk rosyjskich pułkownika Szulmana (200 piechoty, 2 szwadrony dragonów, sotnia kozaków i 3 działa). Powstańcy nie zdołali wykorzystać powodzenia uzyskanego w pierwszej fazie starcia i musieli się wycofać, tracąc 70 zabitych i rannych. Rosjanie utrzymanie pola bitwy okupili jeszcze większymi stratami. W tej bitwie został ciężko raniony Adam Chmielowski, późniejszy św. Brat Albert.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy we wrześniu 1863 roku: