Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Panasówką (3 września 1863)

Armata armii rosyjskiej, XIX wiek.

fot.domena publiczna Armata armii rosyjskiej, XIX wiek.

Bitwa pod Panasówką, Panasówka (3 września 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Na wieść o nadciągającej kolumnie wojsk rosyjskich (9 rot piechoty, 3 sotnie kozaków, 5 armat) znacznie słabsze oddziały powstańcze „Lelewela” Marcina Borelowskiego i „Ćwieka” Kajetana Cieszkowskiego zajęły dogodną pozycję bojową na wzgórzach w pobliżu Panasówki (powiat zamojski) i stoczyły 5-godzinną bitwę. Powstańcy odparli kilkakrotne ataki Rosjan, zadając im znaczne straty (360 zabitych bitych i rannych), sami tracąc 35 poległych i 100 rannych.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy we wrześniu 1863 roku: