Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Grochowem (25 lutego 1831)

Plan bitwy w Olszynce Grochowskiej

fot.domena publiczna Plan bitwy w Olszynce Grochowskiej

Bitwa pod Grochowem, Grochów (25 lutego 1831) – bitwa, podczas której oddziały polskie starły się z armią rosyjską w czasie trwania powstania listopadowego.

W zamierzeniu dowodzącego rosyjską ofensywą na Warszawę feldmarszałka Iwana Dybicza, który dysponował 60 tys. żołnierzy i 212 armatami, miała to być bitwa walna, rozstrzygająca o losach niedawno rozpoczętej wojny polsko-rosyjskiej. Siły polskie (40 tys. i 90 dział), dowodzone nominalnie przez księcia Michała Radziwiłła, a faktycznie przez generała Józefa Chłopickiego, zajmowały pozycje obronne po obu stronach szosy brzeskiej, na przedpolu Pragi, z lewym skrzydłem opartym o Olszynkę Grochowską. Miała ona kluczowe znaczenie dla całego ugrupowania i dlatego stała się terenem szczególnie zaciętych walk, w czasie których przechodziła z rąk do rąk.

Ostatecznie jednak Polacy, mimo całkowitego chaosu w dowodzeniu, jaki nastąpił po zranieniu Chłopickiego, zdołali ją utrzymać do zmroku, kiedy to nastąpił odwrót na lewy brzeg Wisły. Rozstrzygnięcia bitwy nie przyniosły także przeprowadzone wcześniej 2 silne szarże rosyjskie kawalerii. Dybicz nie podjął natarcia na umocnienia Pragi i wycofał się na zimowe leże, tracąc tym samym inicjatywę. Straty rosyjskie wyniosły ponad 11 tys. zabitych i rannych, Polacy stracili ok. 8 tys. ludzi i 3 działa.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Nasze publikacje o powstaniu listopadowym:

Po upadku powstania car Mikołaj przystąpił do unifikacji Królestwa Polskiego z Rosją, likwidując ostatnie pozory polskiej niezależności.

XIX wiek | 31.03.2018 | Autor:

Czy powstanie listopadowe miało szanse powodzenia? Czy Polacy mogli wygrać?

Po bitwie pod Ostrołęką Polacy nie byli w stanie odzyskać początkowej przewagi. Kolejni dowódcy powstania walczyli z coraz mniejszym przekonaniem. Czy można było wygrać zryw, w którego zwycięstwo od początku prawie nikt nie wierzył, a upadek cała Europa…

Polska kadra oficerska biorąca udział w powstaniu często pamiętała jeszcze czasy napoleońskie.

XIX wiek | 25.03.2018 | Autor:

Dlaczego wybuchło powstanie listopadowe?

Nieprzygotowane kadry. Podzielone elity. Ogromna przewaga wojsk rosyjskich. Dlaczego zdecydowano się na rozpoczęcie zrywu i jakie były pierwsze posunięcia walczących Polaków?

Co prawda nie o tego Mikołaja chodziło posłowi, jednak przygotowując tekst do publikacji w wigilię Wigilii nie mogliśmy się powstrzymać. (fot. PredragKezic, lic. CC0).

XIX wiek | 24.12.2017 | Autor:

Tylko raz zdarzyło się, że poseł na polski sejm wykrzyknął na sali obrad: „Wyrzeknijmy więc wszyscy: Nie ma Mikołaja!”

Poseł spodziewał się gromkiej reakcji. Ale inni deputowani wciąż w Mikołaja szczerze wierzyli. Stawiającym opór opozycjonistom trzeba było zagrozić śmiercią, by raczyli zmienić zdanie.

Piotr Wysocki (fot. domena publiczna).

XIX wiek | 22.11.2017 | Autor:

Piotr Wysocki. Kim był człowiek, który wywołał powstanie listopadowe?

Ochotnik do wojska, instruktor musztry, buntownik. Chciał doprowadzić do nowej bitwy pod Termopilami. I dokładnie to uczynił.

Materiały poświęcone powstaniu listopadowemu z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

Fragment obrazu Wojciecha Kossaka pt. Bitwa pod Olszynką grochowską.

artykuł | 21.04.2018 | Autor:

Czy polskie powstania narodowe miały jakikolwiek sens?

O powstaniach listopadowym i styczniowym wciąż mówimy z nabożnym respektem. Nie powiodły się, ale przecież nasi przodkowie gotowi byli złożyć ofiarę krwi w nierównym boju. Czy wolno nam ich krytykować? Historyk Marek Rezler nie boi się odpowiadać twierdząco. I nie przebiera w słowach.

Pierwsze bitwy powstania listopadowego. Luty 1831 roku: