Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

26 stycznia. W 1699 roku podpisano pokój w Karłowicach

Najważniejsze rocznice

Pokój podpisali przedstawiciele Ligi Świętej i Imperium Tureckiego.

fot.domena publiczna Pokój podpisali przedstawiciele Ligi Świętej i Imperium Tureckiego.

26 stycznia 1699 roku podpisano pokój w Karłowicach. Ugruntował on zwycięstwo Świętej Ligi nad Imperium Osmańskim.

Założona w 1684 roku (a więc niedługo po wiktorii wiedeńskiej) Liga Święta postawiła sobie za cel wyparcie Turków z Europy. Przystąpiły do niej Państwo Kościelne, Święte Cesarstwo Rzymskie, Wenecja i Rzeczpospolita, a później także Rosja.

Seria kampanii przeciwko Imperium Osmańskiemu nie przyniosła sprzysiężonym państwom zdecydowanego zwycięstwa. Mimo ponawianych prób Polakom nie udało się między innymi odzyskać Kamieńca Podolskiego. Dopiero w 1698 roku pokonali nieprzyjacielskie wojska pod Podhajcami.

Traktat pokojowy odzwierciedlał osłabienie Imperium. Na jego mocy Turcja zrzekała się wielu swoich europejskich posiadłości. Habsburgowie otrzymali Węgry z Siedmiogrodem, Wenecja – Dalmację i Peloponez, a Moskwa – twierdzę Azow. Rzeczpospolita odzyskała prawobrzeżną Ukrainę i Podole z Kamieńcem. Polacy nie byli w pełni usatysfakcjonowani; liczyli na przejęcie Mołdawii i Wołoszczyzny. Niestety ich pozycja w Lidze okazała się zbyt słaba.

Pokój karłowicki kończył ponad 250-letni okres wojen polsko-tureckich. W XVIII wieku na południowej granicy Rzeczpospolitej panował spokój, a państwa utrzymywały przyjazne stosunki.