Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Wiedroszą (14 lipca 1500)

Kniaź Konstanty Ostrogski.

fot.domena publiczna Kniaź Konstanty Ostrogski.

Bitwa nad Wiedroszą (14 lipca 1500) – W trakcie wojny z Moskwą prowadzonej przez wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka kniaź Konstanty Ostrogski, dowodzący wojskami litewskimi, nie bacząc na informacje o przeważających siłach moskiewskich, wyruszył na ich spotkanie. Nad rzeką Wiedroszą doszło do bitwy, w której wojska litewskie poniosły druzgocącą klęskę, a sam Ostrogski wraz z innymi dowódcami dostał się do niewoli moskiewskiej.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze polskie bitwy początku XVI stulecia: