Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

28 maja. W 1871 roku upadła Komuna Paryska

Najważniejsze rocznice

W walkach na ulicach Paryża zginęło nawet kilka tysięcy komunardów. Mieszkańcy pochowali ich w masowych grobach.

fot.Alfred Darjou/domena publiczna W walkach na ulicach Paryża zginęło nawet kilka tysięcy komunardów. Mieszkańcy pochowali ich w masowych grobach.

28 maja 1871 roku upadła Komuna Paryska. Radykałowie rządzili w stolicy Francji od marca 1871 roku.

Konflikt między rządem Adolfa Thiersa i paryżanami, niezadowolonymi z niekorzystnego rozejmu po wojnie francusko-niemieckiej, wybuchł 18 marca. Wydano wówczas rozkaz odebrania w większości robotniczej Gwardii Ludowej armat, zakupionych wcześniej ze składek mieszkańców miasta. Dywizje rządowe nie zdecydowały się jednak na otwarcie ognia i Thiers wycofał wojska ze stolicy. Zgromadzenie Narodowe już wcześniej w obawie przed naciskiem tłumu przeniosło się do Wersalu, więc Paryż w praktyce został oddany mieszkańcom.

W opuszczonym przez władze mieście powstał Komitet Centralny, który rozpisał nowe wybory. 26 marca wyłoniono nowych przedstawicieli stolicy. Dwa dni później mer Belleville, Gabriel Ranvier, proklamował powstanie Komuny. W ciągu krótkich rządów mimo podziałów od początku widocznych w ruchu przeprowadzono szereg reform społecznych.

21 maja rząd Thiersa przystąpił do odbijania miasta z rąk mieszkańców. Walki były wyjątkowo zaciekłe. Siły Komuny zostały ostatecznie rozbite 28 maja. Ostatni punkt obrony – fort Vincennes – kapitulował dzień później.

28 maja 1975 roku polski Sejm uchwalił Ustawę o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa, na podstawie której liczba województw została zwiększona z 17 do 49, zlikwidowano zaś powiaty, stanowiące szczebel pośredni pomiędzy województwami a gminami, utworzonymi na mocy ustawy z listopada 1972 (notka autorstwa dr. hab. Zdzisława Zblewskiego).