Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

26 marca. W 1979 roku Egipt, jako pierwsze państwo arabskie, uznał istnienie Izraela

Najważniejsze rocznice

Podpisanie traktatu pokojowego odbyło się w obecności prezydenta USA, Jimmy'ego Cartera.

fot.Warren K. Leffler/domena publiczna Podpisanie traktatu pokojowego odbyło się w obecności prezydenta USA, Jimmy’ego Cartera.

26 marca 1979 roku prezydent Egiptu Anwar Sadat oraz premier Izraela Menachem Begin podpisali w Waszyngtonie traktat pokojowy, będący następstwem porozumień z Camp David z września poprzedniego roku. Zakończył on stan wojny między państwami, trwający od 1948 roku. Egipt stał się pierwszym państwem arabskim, które uznało istnienie Izraela.

Proces pokojowy, prowadzący do podpisania porozumień i normalizacji stosunków izraelsko-egipskich, trwał od 1973 roku. Rozmowy między państwami rozpoczęły się po wojnie Jom Kippur, przy międzynarodowej mediacji. W 1977 roku w proces pokojowy włączył się także prezydent USA Jimmy Carter. Zwieńczeniem jego starań była egipsko-izraelsko-amerykańska konferencja pokojowa, która odbyła się we wrześniu 1978 roku w Camp David. Zakończyło ją podpisanie dwóch porozumień między Izraelem a Egiptem, tworzących podstawę dla rokowań w sprawie trwałego pokoju.

Na mocy traktatu podpisanego w marcu Izrael wycofał się z zajętego w 1967 roku w trakcie wojny sześciodniowej Półwyspu Synaj. Układ gwarantował też izraelskim statkom swobodną żeglugę po wodach Kanału Sueskiego, Zatoki Akaba, Cieśninie Tirańskiej i na wodach międzynarodowych.