Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

21 maja. W 1674 roku Jan III Sobieski został wybrany na polskiego króla

Najważniejsze rocznice

Sobieski uzyskał koronę między innymi dzięki swojemu zwycięstwu nad Turkami pod Chocimiem.

fot.domena publiczna Sobieski uzyskał koronę między innymi dzięki swojemu zwycięstwu nad Turkami pod Chocimiem.

21 maja 1674 roku Jan III Sobieski został wybrany przez szlachtę na króla Polski. Objął tron po zmarłym w listopadzie poprzedniego roku Michale Korybucie Wiśniowieckim.

Na wybór Sobieskiego, będącego wówczas marszałkiem wielkim koronnym i hetmanem wielkim koronnym, w ogromnej mierze wpłynęło jego zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem 11 listopada 1673 roku. Pozwoliło ono podważyć niekorzystne dla Polski ustalenia z pokoju w Buczaczu, na mocy którego Rzeczpospolita oddawała Imperium Osmańskiemu Podole i zobowiązywała się do płacenia haraczu. Tym samym przysporzyło też Sobieskiemu popularności wśród szlachty obawiającej się zależności od Turcji.

Na sejmie konwokacyjnym, który odbył się na początku 1674 roku, część magnatów litewskich próbowała zablokować kandydaturę hetmana, forsując uchwałę wykluczającą udział kandydatów „rodzimych” w elekcji. Próby te spełzły jednak na niczym. Sobieski został zgłoszony jako kandydat francuski i zyskał 3450 głosów elektorskich.

Ze względu na trudną sytuację Rzeczpospolitej nowy król nie koronował się od razu. Ceremonia odbyła się dopiero w 1676 roku.