Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Władykami (28 maja 1863)

Ludomir Benedyktowicz „Nad mogiłą powstańca”

fot.Ludomir Benedyktowicz/ domena publiczna Ludomir Benedyktowicz „Nad mogiłą powstańca”

Bitwa pod Władykami, Władyki (28 maja 1863) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Oddział powstańczy Władysława Koziełła przeprawiający się przez Ilię (powiatu wilejski) zaatakowało 5 rot piechoty rosyjskiej pułkownika Galla. W 2-godzinnym nierównym boju poległo 58 powstańców, 25 rannych trafiło do niewoli, pozostali przy życiu w większości poszli w rozsypkę.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Bitwy w ostatnich dniach maja 1863 roku: