Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

4 października. W 1918 roku Józef Haller przejął dowództwo nad Armią Polską we Francji

Najważniejsze rocznice

Polska armia we Francji zaczęła się formować w drugiej połowie 1917 roku.

fot.domena publiczna Polska armia we Francji zaczęła się formować w drugiej połowie 1917 roku.

4 października 1918 roku generał Józef Haller przejął dowodzenie Armią Polską we Francji. Zastąpił na tym stanowisku francuskiego dowódcę, generała Louisa Archinarda.

Pierwszy oddział polski we Francji powstał wkrótce po wybuchu I wojny światowej, w sierpniu 1914 roku. 180-osobowa kompania została włączona do 2. Pułku Legii Cudzoziemskiej. Początkowo planowano tworzenie większej ilości polskich jednostek, lecz przeszkodził temu sprzeciw Rosji.

Sytuację Polaków zmienił dopiero dekret prezydenta Francji Raymonda Poincarégo z 4 czerwca 1917 roku. W oparciu o niego zaczęły powstawać kolejne oddziały. 1 Pułk Strzelców Polskich utworzono już w styczniu 1918 roku. Aż do jesieni w kadrze oficerskiej dominowali jednak Francuzi.

Dopiero 28 września kontrolę polityczną  nad tworzącą się armią przejął Komitet Narodowy Polski. Korpus uznano wówczas za samodzielną armię polską. Jednym z pierwszych kroków KNP była nominacja Hallera. Przebywał on we Francji od lipca 1918 roku. Od 17 dnia tego miesiąca zasiadał w Komitecie.

Formowanie zgrupowania, zwanego od koloru mundurów Błękitną Armią, trwało także po zakończeniu wojny. Wiosną 1919 roku polskich żołnierzy zaczęto przerzucać do Polski. Operacja trwała do czerwca 1919 roku. Liczebność armii wynosiła wówczas około 68 tysięcy żołnierzy.