Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

4 czerwca. W 1989 roku w Polsce odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne

Najważniejsze rocznice

Częścią kampanii wyborczej "Solidarności" było rozprowadzanie ulotek wyjaśniających skomplikowany system głosowania.

fot.domena publiczna Częścią kampanii wyborczej „Solidarności” było rozprowadzanie ulotek wyjaśniających skomplikowany system głosowania.

4 czerwca 1989 roku w Polsce odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych. Było to pierwsze głosowanie po II wojnie światowej nie w pełni kontrolowane przez komunistyczne władze.

Wybory przeprowadzono zgodnie z ustaleniami, które przyjęto podczas obrad Okrągłego Stołu. 65% miejsc w Sejmie zagwarantowano PZPR i jej koalicjantom, natomiast rywalizacja o pozostałe miejsca w Sejmie i wszystkie miejsca w Senacie miała charakter otwarty i demokratyczny. Oznaczało to, że kandydaci spoza środowisk władzy mogą ubiegać się o jeden z aż 161 mandatów poselskich i 100 mandatów senatorskich. Do ich zdobycia potrzebne było uzyskanie bezwzględnej większości głosów.

Kampanią wyborczą po stronie „Solidarności” zajął się jej Komitet Obywatelski, wspierający się na komitetach regionalnych. By zdobyć głosy Polaków, korzystano z dużej popularności Lecha Wałęsy, przez co kandydaci zyskali miano „Drużyny Wałęsy”. Już w pierwszej turze odnieśli oni miażdżące zwycięstwo, zdobywając 160 na 161 mandatów do Sejmu i 92 mandaty senatorskie. Tymczasem obóz rządzący obsadził w pierwszej turze zaledwie pięć z mandatów zarezerwowanych dla koalicji, nie zdobywając żadnego z mandatów wolnych.