Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

16 marca. W 1330 roku Jan Luksemburski sprzedał Krzyżakom ziemię dobrzyńską

Najważniejsze rocznice

Jan Luksemburski jako następca Wacława II i Wacława III rościł sobie prawa do tronu polskiego, który zajmował od 1320 roku Władysław Łokietek.

fot.Antoni Boys Jan Luksemburski jako następca Wacława II i Wacława III rościł sobie prawa do tronu polskiego, który zajmował od 1320 roku Władysław Łokietek.

16 marca 1330 roku król czeski Jan Luksemburski odsprzedał Krzyżakom pozostającą pod jego władzą część ziemi dobrzyńskiej. Pozostałą część podarował zakonowi już w poprzednim roku.  Terytorium powróciło do Polski dopiero w 1343 roku na mocy polsko-krzyżackiego pokoju w Kaliszu.

Współpraca między Czechami a zakonem krzyżackim trwała od 1328 roku. Sojusz wymierzony był w Polskę. Jan Luksemburski zaatakował odbudowane po rozbiciu dzielnicowym państwo już w 1327 roku, wysuwając jako następca Wacława II i Wacława III roszczenia do tronu polskiego. Rok później wspólnie z Krzyżakami wyprawił się na Litwę. Do zajęcia ziemi dobrzyńskiej przez wojska krzyżackie doszło w drodze powrotnej. Była to odpowiedź na uprzednie zajęcie podporządkowanej zakonowi ziemi chełmińskiej przez Władysława Łokietka.

Będący następstwem tych wydarzeń konflikt z Czechami trwał do 1332 roku. Sojusz czesko-krzyżacki przetrwał jeszcze dłużej, bo aż do 1335 roku. Następca Władysława Łokietka, Kazimierz Wielki odkupił wówczas od Jana Luksemburskiego prawa do polskiej korony. Kosztowało go to 20 tysięcy kop groszy praskich.