Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

4 kwietnia. W 1350 roku Kazimierz Wielki zgodził się przekazać tron Andegawenom po swojej śmierci

Najważniejsze rocznice

Król Polski Kazimierz III Wielki w Budzie zgodził się przekazać tron polski królowi węgierskiemu w razie, gdyby nie doczekał się męskiego potomka.

fot.Leopold Löffler/domena publiczna Król Polski Kazimierz III Wielki w Budzie zgodził się przekazać tron polski królowi węgierskiemu w razie, gdyby nie doczekał się męskiego potomka.

4 kwietnia 1350 roku królowie Polski i Węgier, Kazimierz III Wielki i Ludwik I Wielki, zawarli w Budzie porozumienie w sprawie Rusi, przy okazji ustalając także kwestię sukcesji tronu polskiego. Kazimierz uzyskał zgodę na objęcie władzy na Rusi i obietnicę węgierskiego wsparcia w walce o sporne terytorium z Litwinami. W zamian zadeklarował, że gdyby umarł bezdzietnie, zarówno Ruś, jak i tron polski trafią do króla węgierskiego. Gdyby jednak doczekał się męskiego potomka, Węgrzy mogliby odkupić od niego Ruś za sumę 100 tysięcy florenów.

Ruś od lat była terytorium spornym między Polską i Litwą. Prawa do niej rościli sobie także Węgrzy. U progu 1350 roku kraina została przejęta z rąk polskich przez Litwinów. Kazimierz, planując kontrofensywę, chciał zapewnić sobie poparcie Ludwika Wielkiego. Ostatecznie zresztą to właśnie król węgierski poprowadził wyprawę na Ruś w 1351 roku, zastępując Kazimierza ze względu na jego zły stan zdrowia.

W tym samym czasie po raz kolejny potwierdzono kwestię węgierskiej sukcesji. W 1351 roku w Lublinie panowie polscy złożyli Ludwikowi przyrzeczenie, że w razie bezdzietnej śmierci panującego monarchy przyjmą go jako prawowitego polskiego króla.