Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Fiodor II Godunow (car rosyjski 1605)

Śmierć Fiodora Godunowa.

fot.Konstantin Makovsky/domena publiczna Śmierć Fiodora Godunowa.

Fiodor II Godunow (ur. 1589, zm. 10 VI 1605 w Moskwie(?)) – car rosyjski od 13 kwietnia do 1 czerwca 1605 roku. Syn cara Borysa Godunowa i Marii Skuratowej.

Wykształcony, inteligentny, o wielkiej sile fizycznej. Za panowania Borysa oficjalnie ogłoszony następcą tronu. Obalony przez powstanie w Moskwie i umieszczony w areszcie domowym, został zamordowany na rozkaz Dymitra Samozwańca I.

Autor hasła:

Krzysztof Pietkiewicz – profesor doktor habilitowany, historyk specjalizujący się w historii Europy Wschodniej, związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu publikacji, poświęconych m. in. historii Litwy i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Współautor „Słownika władców Europ średniowiecznej” oraz „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej”.