Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

1 czerwca. W 1926 roku Ignacy Mościcki został prezydentem Polski

Najważniejsze rocznice

Ceremonia zaprzysiężenia nowego prezydenta odbyła się trzy dni po wyborach, 4 czerwca 1926 roku.

fot.Leon Jarumski/domena publiczna Ceremonia zaprzysiężenia nowego prezydenta odbyła się trzy dni po wyborach, 4 czerwca 1926 roku.

1 czerwca 1926 roku Ignacy Mościcki został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta RP. Zwycięstwo wysuniętego przez Józefa Piłsudskiego kandydata ugruntowało władzę obozu sanacyjnego po dokonanym w połowie maja zamachu stanu.

Wybory przeprowadzone 1 czerwca były drugimi zorganizowanymi po dymisji poprzedniego prezydenta, Stanisława Wojciechowskiego, do której doszło 14 maja 1926 roku. Pierwsze odbyły się dzień wcześniej, jednak Piłsudski, wybrany na urząd głowy państwa, nie przyjął powierzonej mu funkcji, argumentując, że obecna konstytucja wiąże z nią zbyt małe uprawnienia. Wskazał jednak Mościckiego jako swojego kandydata.

Przeciwko sanacyjnemu politykowi wysunięto dwóch kontrkandydatów: Adolfa Bnińskiego, wspieranego przez Związek Ludowo-Narodowy, oraz Zygmunta Marka z Polskiej Partii Socjalistycznej. Mościcki wygrał w drugiej turze, zdobywając 281 głosów przeciwko 200 oddanym na Bnińskiego i 63 wstrzymujących się.

Ceremonia zaprzysiężenia nowego prezydenta odbyła się trzy dni po wyborach, 4 czerwca 1926 roku. Mościcki sprawował urząd do 1939 roku. Zrezygnował z funkcji 30 września 1939 roku, nie mogąc efektywnie rządzić po internowaniu w Rumunii. Swoim następcą mianował Władysława Raczkiewicza.