Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

„Trzeba ludzi zrobić Polakami”. Po co powołano Komisję Edukacji Narodowej?

Hugo Kołłątaj (fot. domena publiczna)

fot.domena publiczna Hugo Kołłątaj (fot. domena publiczna)

Nie chodziło tylko o reformę szkolnictwa. W staraniach o utworzenie Komisji Edukacji Narodowej odbijało się – nowatorskie i budzące kontrowersje – przekonanie o tym, że naród to nie tylko stany uprzywilejowane.

„Trzeba nam ludzi zrobić Polakami, a Polaków obywatelami”. To fragment mowy posła Feliksa Oraczewskiego (1739–1799) wygłoszonej 11 maja 1773 roku podczas obrad sejmu, poświęconych planom utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Mówca, zwracając się z prośbą o poparcie projektu, dowodził, że tylko nowoczesne szkolnictwo może być punktem wyjścia wszelkich prób reform: „Edukacja krajowa (…) będzie najpewniejszym źródłem wszystkich szczęśliwości naszych: trzeba nam ludzi zrobić Polakami, a Polaków obywatelami; stąd nastąpią wszystkie pomyślne dla kraju powodzenia”.

reklama

W słowach tych Oraczewski, późniejszy rektor Szkoły Głównej Koronnej, czyli Akademii Krakowskiej, zawarł – najprawdopodobniej z inspiracji króla Stanisława Augusta lub jego otoczenia – istotę i cel Komisji Edukacji Narodowej.

Zalążki nowego rozumienia narodu

Wedle zwolenników reformy oświaty, kluczem do uzdrowienia sytuacji w Rzeczypospolitej było wprowadzenie jednolitego systemu kształcenia, w którym prócz wiedzy z zakresu różnych nauk szczegółowych wychowankowie otrzymywaliby także formację obywatelską, pozwalającą im być aktywnymi i współodpowiedzialnymi za państwo obywatelami, uczestnikami życia politycznego przekonanymi o konieczności zreformowania przestarzałego ustroju politycznego i społecznego, nawet za cenę ograniczenia tradycyjnie pojmowanych wolności.

Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym, obraz Marcello Bacciarellego.

fot.domena publiczna Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym, obraz Marcello Bacciarellego.

W tej, a także w innych wypowiedziach Oraczewskiego podczas obrad sejmu 1773 roku widać zalążki kształtującego się powoli wśród reformatorów rozumienia narodu jako wspólnoty ogółu mieszkańców kraju, nie ograniczonej tylko do stanów uprzywilejowanych.

reklama

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz

Jeśli nie chcesz, nie musisz podawać swojego adresu email, nazwy ani adresu strony www. Możesz komentować całkowicie anonimowo.

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.