Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

„Łańcuchowy pies imperializmu”. Dlaczego komunista Josip Broz Tito stał się największym wrogiem Stalina?

Josip Broz Tito (fot. Marxists Internet Archive)

fot.Marxists Internet Archive Josip Broz Tito (fot. Marxists Internet Archive)

Partii kierowanej przez Josipa Broz Titę zarzucano, że sprzeniewierzyła się ideom marksizmu-leninizmu, zaczęła prezentować antyradzieckie i nacjonalistyczne poglądy, a do tego zaniechanie walki klasowej. Stalin zaczął nawet… gotować się do wojny z komunistyczną Jugosławią.

„Łańcuchowy pies imperializmu”. Tak propaganda obozu państw podporządkowanych dyktatowi Moskwy nazywała przywódcę Jugosławii Josipa Broza Tito (1892–1980). Często ukazywały się w prasie artykuły oskarżające go o współpracę z państwami zachodnimi i spiskowanie przeciwko państwom socjalistycznym. Spowodowane to było zbytnią niezależnością Jugosławii od Związku Radzieckiego i wybraną przez nią własną drogą do komunizmu. Ticie zarzucono propagowanie rewizjonizmu i negację marksizmu. W istocie chodziło o brak zgody na dominację Moskwy nad interesami narodowymi Jugosławii.

Inna droga do komunizmu

Jugosławia była jedynym krajem komunistycznym wyzwolonym przez własne narodowe siły partyzanckie proweniencji komunistycznej, praktycznie bez udziału Armii Czerwonej.

20 października 1944 roku partyzanci wyzwolili Belgrad i komuniści objęli władzę. Na początku nic nie wskazywało na to, aby Tito miał daleko odbiegać od innych, konstytucja uchwalona w zdominowanym przez komunistów parlamencie była wzorowana na sprawdzonych wzorcach prawnych konstytucji radzieckiej z 1936 roku, zniesiono monarchię i proklamowano Federacyjną Ludową Republikę Jugosławii. Szybko upaństwowiono środki produkcji i zniesiono prywatną własność, stosowano centralne planowanie i zarządzanie gospodarką narodową.

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz

Jeśli nie chcesz, nie musisz podawać swojego adresu email, nazwy ani adresu strony www. Możesz komentować całkowicie anonimowo.

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.