Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Z wykształcenia teolog, z zawodu katecheta, do tego były radny z PiS-u. Czy ma wystarczające kompetencje na inspektora w IPN-ie?

Fot. Pixabay.

Fot. Pixabay.

Przedstawiciel placówki zapewnia nas, że w obowiązującej ustawie nie ma nic, co zakazywałoby zatrudniać wskazanego kandydata. Czy jednak Bogusław Łabędzki rzeczywiście jest właściwie przygotowany do pracy w Instytucie Pamięci Narodowej?

O Bogusławie Łabędzkim pisaliśmy niedawno w kontekście jego poglądów na postać Romualda Rajsa „Burego”. Ten były radny PiS uznaje go za bohatera, mimo że ten sam oddział IPN, który zatrudnił kontrowersyjnego teologa, nazwał zbrodnie Rajsa ludobójstwem. W sprawie interesujący jest nie tylko wątek zaangażowania politycznego czy wysoce kontrowersyjnych poglądów Łabędzkiego na tematy bezpośrednio związane z zakresem działań instytutu. Wątpliwości w prasie, a nawet szydercze komentarze, wzbudziła także kwestia wykształcenia zatrudnionego wiosną inspektora.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy dra Tomasza Danileckiego, asystenta prasowego dyrektora białostockiego oddziału IPN. Jak się dowiedzieliśmy:

Pan Łabędzki uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej tytuł magistra oraz licencjat tzw. rzymski, który na uczelniach z prawami papieskimi jest stopniem naukowym otwierającym drogę do samodzielnej pracy naukowej oraz do studiów doktoranckich, na które uczęszczał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego po ukończeniu studiów magisterskich.

Czego uczą na misjologii?

Sam zainteresowany podkreśla na swojej stronie internetowej, że ukończył studia w zakresie misjologii. Postanowiliśmy w związku z tym sprawdzić, jak studia teologiczne na kierunku misjologia mogą przygotować do pracy w Biurze Poszukiwań i Identyfikacji na stanowisku specjalisty (starszego inspektora).

W tym celu przejrzeliśmy ramowy plan studiów misjologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który powstał na bazie Akademii Teologii Katolickiej: uczelni jaką ukończył Łabędzki. Uniwersytet nie podaje dokładnego planu studiów z wyszczególnioną ilością godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów.

W zamieszczonym na stronie internetowej ramowym planie historia pojawia się jednak w bardzo ograniczonym wymiarze i tematyce nie przystającej do zakresu badań IPN („Historia misji – Afryka, Ameryka, Azja, Oceania”, „Idea misyjna u Ojców Kościoła”, „Dokumenty Magisterium”, „Zakony misyjne”). Znacznie szerszy jest zakres zajęć historycznych na studiach magisterskich teologicznych – według informacji podanej przez Łabędziego nie takie jednak zostały przez niego ukończone.

Bogusław Łabędzki był także przez kilka lat wykładowcą misjologii w Białymstoku, o czym informuje na swojej stronie. Również ten element życiorysu nie wydaje się dowodzić, że zainteresowany posiada kompetencje potrzebne w pracy starszego inspektora Instytutu Pamięci Narodowej.

Należy z drugiej strony przyznać, że Bogusław Łabędzki jest aktywnym pasjonatem. Zostało to docenione w 2016 roku przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (otrzymał medal „Pro Patria”) oraz przez… sam IPN, który nadał mu nagrodę honorową „Świadka Historii”.

Jak podkreśla dr Tomasz Danilecki z białostockiego IPN, Bogusław Łabędzki przygotowuje się obecnie do ponownego podjęcia studiów doktoranckich. Jego zainteresowania badawcze dotyczą walki formacji komunistycznych z oddziałami podziemia niepodległościowego na Białostocczyźnie w latach 1944-46, z uwzględnieniem roli sądów doraźnych. Asystent prasowy dyrektora oddziału zaznacza, że Łabędzki, podobnie jak inna wzbudzająca kontrowersje pracownica, która nie posiada nawet magisterium, spełniają ustawowe kryteria:

[…] osoby te posiadają wystarczające kwalifikacje do pracy w IPN, które są określone w Ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Źródła informacji:

Artykuł porusza następujące tematy:

  Czas akcji:

   Miejsce akcji:

   Komentarze

   brak komentarzy

   Dodaj komentarz

   Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.