Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Milion zdigitalizowanych obiektów ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej

Fragment karty z Psałterza floriańskiego, znajdującego się w zbiorach BN.

fot.domena publiczna Fragment karty z Psałterza floriańskiego, znajdującego się w zbiorach BN.

Ponad 5500 rękopisów, 10000 starodruków, 2000 fotografii i rycin oraz wiele innych dokumentów z domeny publicznej zostanie udostępnionych online w ramach projektu PATRIMONIUM. Uroczysta inauguracja przedsięwzięcia odbędzie się 14 lipca w Pałacu Krasińskich w Warszawie.

Największy w historii kultury polskiej projekt digitalizacji i udostępnienia online obejmie najcenniejsze i najbardziej unikatowe obiekty ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej, stanowiące trzon Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Będą to m.in. cymelia, druki sprzed 1801 r., rękopisy (w tym rękopisy muzyczne i mapy rękopiśmienne), grafika, rysunki, fotografie, mapy sprzed 1946 r., atlasy, czasopisma konspiracyjne, druki ulotne i afisze. Do 2020 roku wszystkie dokumenty wybrane do projektu zostaną cyfrowo zarchiwizowane i upowszechnione za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej – polona.pl.

Projekt zainauguruje konferencja z udziałem dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego i dyrektora BJ prof. Zdzisława Pietrzyka, którzy opowiedzą o głównych założeniach i celach PATRIMONIUM. Wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert „Carmen patrium” zespołu Monodia Polska pod kierownictwem Adama Struga.

Od godziny 17.00 będzie również można oglądać pokaz zabytków piśmiennictwa polskiego ze zbiorów BN, w tym pochodzący z XV w. rękopis „Bogurodzicy” oraz manuskrypty zawierające pieśni „Radości wam powiedam” i „Krystus z martwych wstał jest”. Między innymi te trzy pieśni zostaną wykonane przez muzyków Monodii Polskiej.

Inauguracja odbędzie się w piątek 14 lipca o godz. 18.00 w Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) w Warszawie (pl. Krasińskich 3/5). Bezpłatne wejściówki rozdawane będą od godziny 17.00. Z uwagi na charakter przestrzeni, w której odbędzie się wydarzenie, liczba miejsc ograniczona. Wejście do Pałacu będzie możliwe tylko do godziny 18.00.

Źródła informacji:

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.