Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Milion zdigitalizowanych obiektów ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej

Fragment karty z Psałterza floriańskiego, znajdującego się w zbiorach BN.

fot.domena publiczna Fragment karty z Psałterza floriańskiego, znajdującego się w zbiorach BN.

Ponad 5500 rękopisów, 10000 starodruków, 2000 fotografii i rycin oraz wiele innych dokumentów z domeny publicznej zostanie udostępnionych online w ramach projektu PATRIMONIUM. Uroczysta inauguracja przedsięwzięcia odbędzie się 14 lipca w Pałacu Krasińskich w Warszawie.

Największy w historii kultury polskiej projekt digitalizacji i udostępnienia online obejmie najcenniejsze i najbardziej unikatowe obiekty ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej, stanowiące trzon Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Będą to m.in. cymelia, druki sprzed 1801 r., rękopisy (w tym rękopisy muzyczne i mapy rękopiśmienne), grafika, rysunki, fotografie, mapy sprzed 1946 r., atlasy, czasopisma konspiracyjne, druki ulotne i afisze. Do 2020 roku wszystkie dokumenty wybrane do projektu zostaną cyfrowo zarchiwizowane i upowszechnione za pośrednictwem najnowocześniejszej w Polsce biblioteki cyfrowej – polona.pl.

Projekt zainauguruje konferencja z udziałem dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego i dyrektora BJ prof. Zdzisława Pietrzyka, którzy opowiedzą o głównych założeniach i celach PATRIMONIUM. Wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert „Carmen patrium” zespołu Monodia Polska pod kierownictwem Adama Struga.

Od godziny 17.00 będzie również można oglądać pokaz zabytków piśmiennictwa polskiego ze zbiorów BN, w tym pochodzący z XV w. rękopis „Bogurodzicy” oraz manuskrypty zawierające pieśni „Radości wam powiedam” i „Krystus z martwych wstał jest”. Między innymi te trzy pieśni zostaną wykonane przez muzyków Monodii Polskiej.

Inauguracja odbędzie się w piątek 14 lipca o godz. 18.00 w Pałacu Rzeczypospolitej (Krasińskich) w Warszawie (pl. Krasińskich 3/5). Bezpłatne wejściówki rozdawane będą od godziny 17.00. Z uwagi na charakter przestrzeni, w której odbędzie się wydarzenie, liczba miejsc ograniczona. Wejście do Pałacu będzie możliwe tylko do godziny 18.00.

Źródła informacji:

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz

Jeśli nie chcesz, nie musisz podawać swojego adresu email, nazwy ani adresu strony www. Możesz komentować całkowicie anonimowo.

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.