Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Trojanowem (10 czerwca 1294)

Litewski książę Witenes

Litewski książę Witenes

Bitwa pod Trojanowem, Trojanowo (10 czerwca 1294) – Latem 1294 książę litewski Witenes, zachęcony przez Bolesława II, księcia mazowieckiego, najechał na Łęczycę, będącą w posiadaniu Kazimierza, brata Władysława Łokietka. Po złupieniu miasta najeźdźcy wycofali się na północny wschód. Kazimierz z niewielkim oddziałem zdołał dogonić napastników w okolicy Trojanowa nad Bzurą.

Pomimo zawartego rozejmu Litwini w nocy zaatakowali znienacka oddział polski i zadali mu całkowitą klęskę. W walce poległ ks. Kazimierz łęczycki, wielu rycerzy polskich zginęło w mokradłach nad Bzurą, wielu dostało się też do niewoli.

Autor hasła:

Dr hab. Piotr Wróbel – historyk mediewista. Kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor prac „Dubrownik w latach 1358-1526. Organizacja przestrzeni” oraz „Krzyż i Półksiężyc. Zachodnie Bałkany wobec Turcji w latach 1444-1463″.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy rozbicia dzielnicowego: