Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Bogucinem (2 czerwca 1273)

Bolesław Wstydliwy

fot.Aleksander Lesser/domena publiczna Bolesław Wstydliwy

Bitwa pod Bogucinem (2 czerwca 1273) – W 1273 wybuchł bunt możnowładztwa małopolskiego przeciw księciu Bolesławowi Wstydliwemu. Rebelianci wysunęli jako kandydata do tronu krakowskiego Władysława ks. opolskiego, popieranego przez potężnego władcę Czech. Niewykluczone, że król Przemysł II Ottokar sam był politycznym inicjatorem zmiany na krakowskim tronie. Pod Bogucinem (pow. kozienicki) Bolesław pobił buntowników, jednak wobec poparcia udzielonego im przez biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa ze zwycięstwa militarnego nie udało mu się wyciągnąć pełnych korzyści politycznych. W odwecie książę Bolesław wraz z książętami wielkopolskimi oraz Leszkiem Czarnym i Konradem czerskim poprowadził łupieżczą wyprawę na księstwo opolskie.

Autor hasła:

Dr hab. Piotr Wróbel – historyk mediewista. Kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor prac „Dubrownik w latach 1358-1526. Organizacja przestrzeni” oraz „Krzyż i Półksiężyc. Zachodnie Bałkany wobec Turcji w latach 1444-1463″.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy rozbicia dzielnicowego: