Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Bliżynem (16 marca 1864)

Zamek w Szydłowcu, XX w.

fot.Poddębki Henryk/ domena publiczna Zamek w Szydłowcu, XX w.

Bitwa pod Bliżynem (16 marca 1864) – bitwa pomiędzy powstańcami styczniowymi a armią rosyjską.

Należący do operującego w Kieleckiem korpusu generała „Bosaka” Józefa Haukego „pułk opoczyński” (130 piechoty i 12 jazdy) podpułkownika Jana Rudowskiego zaskoczył na postoju (15 km od Szydłowca) 2 sotnie kozaków wchodzące w skład kolumny pułkownika Kulgaczewa. Nocny atak zakończył się sukcesem powstańców, którzy zadali znaczne straty Rosjanom (70 zabitych i rannych), gdy sami stracili tylko 8 poległych, jednak z braku doświadczenia wojskowego efekt zaskoczenia nie został do końca wykorzystany.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Ostatnie bitwy przed upadkiem powstania: