Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Szeszolami (30 kwietnia 1864)

„Powitanie Powstańca” Artura Grottgera

fot.Artur Grottger/ domena publiczna „Powitanie Powstańca” Artura Grottgera

Bitwa pod Szeszolami, Szeszole (30 kwietnia 1864) – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami rosyjskimi podczas powstania styczniowego.

Starcie liczącego 320 strzelców i kosynierów oddziału „Kieżgajły” Horodeńskiego z 5 rotami rosyjskiej piechoty, szwadronem dragonów i sotnią kozaków pułkownika Kremera na styku powiatów wiłkomierskiego i wileńskiego. Śmierć „Kieżgajły” odmieniła pomyślny początkowo dla powstańców przebieg walki. Jednak straty Rosjan – 100 rannych i zabitych były dotkliwsze niż polskie (23 zabitych i 19 rannych).

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Powstanie styczniowe. Ostatnie bitwy przed upadkiem powstania: