Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Magnano (5 kwietnia 1799)

Generał Scherer

fot.Jean-Baptiste Paulin Guérin/domena publiczna Generał Scherer

Bitwa pod Magnano (1 grudnia 1798) – Bitwa stoczona przez Legiony Polskie we Włoszech u boku wojsk francuskich.

2 Legia płk. Franciszka Rymkiewicza, wchodząca w skład francuskiego korpusu gen. Bartłomieja Scherera, podczas wojny Francji z II koalicją toczyła boje na pn. od Werony. W czasie bitwy pod Magnano polskie bataliony, walcząc wręcz z wojskami austriackimi, straciły ok. tysiąca zabitych i rannych. Śmiertelnie ranny Rymkiewicz został na polu bitwy awansowany na generała.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Najważniejsze bitwy Legionów Polskich we Włoszech: