Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Magliano (1 grudnia 1798)

Generał Karol Kniaziewicz

fot.Józef Tadeusz Polkowski/domena publiczna Generał Karol Kniaziewicz

Bitwa pod Magliano (1 grudnia 1798) – Bitwa stoczona przez Legiony Polskie we Włoszech u boku wojsk francuskich.

I Legia dowodzona przez gen. Karola Kniaziewicza w trakcie wojny francusko-neapolitańskiej przeprowadziła brawurowy kontratak, który walnie przyczynił się do rozbicia liczącego 5 tys. korpusu należącego do armii feldmarsz. Karla Macka, zdobycia jego obozu i wzięcia licznych łupów wojennych, w tym dział i sztandarów.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Najważniejsze bitwy Legionów Polskich we Włoszech: