Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Trebbią (17-19 czerwca 1799)

Jan Henryk Dąbrowski

Jan Henryk Dąbrowski

Bitwa nad Trebbią (17-19 czerwca 1799) – Bitwa stoczona przez Legiony Polskie we Włoszech u boku wojsk francuskich.

Działający w składzie francuskiej armii gen. Jacques Etienne Macdonalda I Legion gen. Jana Henryka Dąbrowskiego wziął udział w 3-dniowej bitwie nad Trebbią (Lombardia, w pobliżu Piacenzy). Walcząc z rosyjskimi oddziałami gen. Piotra Bagrationa, polscy legioniści ponieśli znaczne straty (ok. 1500 ludzi, tj. połowę stanu).

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Najważniejsze bitwy Legionów Polskich we Włoszech: