Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Gaetą (30 grudnia 1798)

Generał Karol Kniaziewicz

fot.Johan Christian Dahl/domena publiczna Generał Karol Kniaziewicz

Bitwa pod Gaetą, Gaeta (30 grudnia 1798) – Bitwa stoczona przez Legiony Polskie we Włoszech u boku wojsk francuskich.

Podczas wojny francusko-neapolitańskiej I Legia dowodzona przez gen. Karola Kniaziewicza po krótkiej walce zdobyła potężną twierdzę nadmorską bronioną przez 2-tys. załogę, 92 działa i 62 okręty stojące w porcie. W nagrodę za męstwo wykazane w czasie całej wojny Kniaziewicz otrzymał honorową misję przekazania Republice Francuskiej 24 zdobytych sztandarów oraz listu sławiącego „Legiony Polskie nadbiegłe znad Wisły i zatykające sztandar wolności na ognistym szczycie Wezuwiusza”.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.

Najważniejsze bitwy Legionów Polskich we Włoszech: