Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Bogucicami (3 maja 1285)

Kościół z Bogucicach na rycinie z XVIII wieku

Kościół z Bogucicach na rycinie z XVIII wieku

Bitwa pod Bogucicami, Bogucice (3 maja 1285) – w 1285 wybuchł kolejny bunt panów małopolskich przeciw księciu krakowskiemu Leszkowi Czarnemu. Na jego czele stanął Janusz z możnego rodu Starżów. Wezwany przez rokoszan ks. czerski Konrad dotarł do Sandomierza, a następnie ruszył na Kraków, którego jednak nie udało mu się opanować. Tymczasem Leszek Czarny powrócił z uzyskaną na Węgrzech pomocą wojskową. Niedaleko Bochni, pod Bogucicami jego wojska dowodzone przez Węgra Jana Baksę pobiły buntowników. Wielu z nich zostało następnie osądzonych, inni szukali schronienia w sąsiednich ziemiach.

Autor hasła:

Dr hab. Piotr Wróbel – historyk mediewista. Kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor prac „Dubrownik w latach 1358-1526. Organizacja przestrzeni” oraz „Krzyż i Półksiężyc. Zachodnie Bałkany wobec Turcji w latach 1444-1463″.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy rozbicia dzielnicowego: