Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

28 czerwca. W 1956 roku w Poznaniu rozpoczęto strajk generalny

Najważniejsze rocznice

Uczestnicy protestów początkowo zgłaszali roszczenia ekonomiczne, ale wkrótce tłumnie ruszyli na Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.

fot.domena publiczna Uczestnicy protestów początkowo zgłaszali roszczenia ekonomiczne, ale wkrótce tłumnie ruszyli na Urząd Bezpieczeństwa Publicznego.

28 czerwca 1956 roku w Poznaniu miał miejsce pierwszy w PRL strajk generalny. Wystąpienia robotnicze zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję. Po stronie protestujących zginęło 49 osób.

Strajk rozpoczął się w zakładzie Hipolit Cegielski Poznań. Na część jego załogi przez trzy lata niesłusznie nakładano podatek od więcej zarabiających. Sprawa dotarła do władz centralnych – 26 czerwca w Warszawie odbyły się negocjacje delegatów pracowników z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i Centralnej Rady Związków Zawodowych. 27 czerwca ministerstwo wycofało się jednak z podjętych zobowiązań.

Odpowiedzią pracowników HCP był ogłoszony następnego dnia strajk, do którego dołączyły się także inne zakłady. Początkowo miał on charakter pokojowy, jednak już o godzinie 10.00 Biuro Polityczne KC PZPR podjęło decyzję o użyciu przeciwko demonstrującym oddziałów wojska. Wydano również rozkaz użycia broni przeciwko „prowokatorom”.

Decyzja o użyciu wojska zradykalizowała nastroje protestujących. Ruszyli oni pod więzienie, prokuraturę i sąd. Z opanowanych budynków wyrzucano akta, które następnie palono. Część tłumu udała się również pod gmach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Co więcej, uwolniono więźniów obozu NKWD i UB w Mrowinie.

Walki uliczne trwały w niektórych rejonach miasta nawet do 30 czerwca. 29 czerwca premier Józef Cyrankiewicz wygłosił przemówienie, w którym nawiązał do wypadków poznańskich i zaznaczył, że „każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie”.

28 czerwca 1945 roku w Warszawie powstał Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN), którego skład został wynegocjowany 1721 czerwca 1945 podczas tzw. konferencji moskiewskiej z udziałem przedstawicieli trzech mocarstw koalicji antyhitlerowskiej. Na czele TRJN stanął Edward Osóbka-Morawski, a 17 spośród 21 tek w tym gabinecie uzyskali komuniści lub ich współpracownicy. Wśród czterech ministrów nie związanych z komunistami największa rola przypadła Stanisławowi Mikołajczykowi, który objął funkcję drugiego wicepremiera oraz ministra rolnictwa i reformy rolnej.

5 lipca 1945 Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej został uznany przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Państwa te jednocześnie wycofały swoje uznanie dla rządu polskiego na uchodźstwie, z Tomaszem Arciszewskim na czele (notka autorstwa dr. hab. Zdzisława Zblewskiego).