Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

2 maja. W 1668 roku podpisano traktat kończący wojnę dewolucyjną

Najważniejsze rocznice

Wojna dewolucyjna między Francją i Hiszpanią trwała w latach 1667-1668;

fot.Charles Le Brun/domena publiczna Wojna dewolucyjna między Francją i Hiszpanią trwała w latach 1667-1668;

2 maja 1668 roku podpisano traktat kończący tak zwaną wojnę dewolucyjną, toczącą się między Francją i Hiszpanią od 1667 roku. Na jego mocy Maria Teresa, żona króla Francji Ludwika XIV, zrzekła się pretensji do tronu hiszpańskiego. Francja zyskała jednak część Flandrii z miastem Lille.

Pokój został podpisany pod naciskiem trójprzymierza zawartego przez Anglię, Holandię i Szwecję. Państwa te, zaniepokojone ekspansją Króla Słońce w Niderlandach Hiszpańskich, zawarły antyfrancuski układ. Ludwik XIV, nie chcąc doprowadzić do rozszerzenia konfliktu, poprosił o rozejm. Został zmuszony do oddania zdobytych wcześniej miast: Cambrai, Aire i Saint-Omer.

Wojna dewolucyjna była jednym z pierwszych konfliktów dotyczących sukcesji hiszpańskiej. Ponieważ spodziewano się wygaśnięcia panującej tam linii Habsburgów, państwa europejskie coraz bardziej interesowały się podziałem spuścizny po królu Karolu II. Ludwik XIV był jednym z pierwszych, którzy próbowali zabezpieczyć swoje prawa do tronu hiszpańskiego. Temu między innymi służyło jego małżeństwo z Marią Teresą, przyrodnią siostrą hiszpańskiego monarchy.