Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

8 października. W 451 roku rozpoczął się sobór chalcedoński

Najważniejsze rocznice

Sobór chalcedoński był czwartym soborem powszechnym w historii Kościoła.

fot.Vasily Surikov /domena publiczna Sobór chalcedoński był czwartym soborem powszechnym w historii Kościoła.

8 października 451 roku rozpoczęły się obrady soboru w Chalcedonie. Wzięło w nim udział nawet 600 ojców soborowych, dzięki czemu jest uznawany za najliczniejszy sobór starożytności.

Sobór, będący czwartym soborem powszechnym w historii Kościoła, został zwołany przez cesarza Marcjana. Poparcia, acz niechętnie, udzielił też papież Leon I Wielki. Celem zgromadzenia było ponowne rozpatrzenie uchwał „pseudosoboru” w Efezie, który odbył się w 449 roku pod przewodnictwem Dioskura, patriarchy Aleksandrii. Ostatecznie ustalenia „zbójeckiego soboru” zostały potępione, a Dioskur skazany na zesłanie.

Jednym z najważniejszych punktów obrad soboru były rozważania nad Chrystusem. Uzgodniono tak zwane „chalcedońskie wyznanie wiary”, głoszące, że współistnieją w nim dwie natury, boska i ludzka, choć jednocześnie utrzymano dogmat, że jest on jedną osobą.

Sobór w Chalcedonie jest jednym z ostatnich soborów, których ustalenia przyjmują niemal wszystkie kościoły chrześcijańskie. Nawet protestanci, głoszący prymat Pisma Świętego nad nauczaniem Kościoła, uznają, że na tym etapie rozwoju doktryny ojcowie soborowi pozostawali jeszcze w bezpośrednim kontakcie z Pismem.