Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Trutiną (8 października 1110)

Współczesny mural przedstawiający Władysława I Przemyślidę

fot.ŠJů / CC-BY-SA 3,0 Współczesny mural przedstawiający Władysława I Przemyślidę

Bitwa nad Trutiną (8 października 1110) – Wykorzystując trudną sytuację polityczną w Czechach, książę Bolesław Krzywousty podjął jesienią 1110 wyprawę celem wsparcia pretendenta do tronu czeskiego, Sobiesława I. W licznej armii obok posiłków czeskich znajdowały się także oddziały wojewody Skarbimira, arcybiskupa gnieźnieńskiego i biskupów polskich. Prowadzone przez czeskich przewodników wojska polskie szybkim marszem dotarły do rzeki Cidliny. Jednak brak poparcia dla Sobiesława, trudności zaopatrzeniowe oraz zagrożenie ze strony nadciągających wojsk czeskich ks. Władysława I skłoniły Bolesława do odwrotu.

W lesistym terenie nad rzeczką Trutina doszło do niespodziewanego ataku Czechów. Mimo zaskoczenia wojska Bolesława wytrzymały natarcie, rozwinęły szyki i zmusiły przeciwnika do ucieczki. Podobny atak odparły równocześnie oddalone od głównych sił oddziały wojewody Skarbimira. Zwycięstwo umożliwiło bezpieczny odwrót wojsk polskich, jednak strategiczny cel wyprawy nie został osiągnięty.

Autor hasła:

Dr hab. Piotr Wróbel – historyk mediewista. Kierownik Zakładu Historii Powszechnej Średniowiecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor prac „Dubrownik w latach 1358-1526. Organizacja przestrzeni” oraz „Krzyż i Półksiężyc. Zachodnie Bałkany wobec Turcji w latach 1444-1463″.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Najważniejsze bitwy Bolesława Krzywoustego: