Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

28 listopada. W 1414 roku na soborze w Konstancji aresztowano Jana Husa

Najważniejsze rocznice

Jan Hus przybył na sobór w Konstancji z listem żelaznym wystawionym przez króla Zygmunta Luksemburskiego.

fot.Karl Friedrich Lessing/domena publiczna Jan Hus przybył na sobór w Konstancji z listem żelaznym wystawionym przez króla Zygmunta Luksemburskiego.

28 listopada 1414 roku, podczas soboru w Konstancji, aresztowany został Jan Hus. Czeski duchowny i reformator Kościoła został oskarżony o herezję.

Hus, inspirujący się myślą Johna Wycliffa, głosił potrzebę reformy Kościoła i powrotu do pierwotnego chrześcijaństwa. Ponieważ bronił również czeskich interesów narodowych, zyskał ogromną popularność wśród biedniejszych warstw społeczeństwa. Na zwołany pod naciskiem króla Zygmunta Luksemburskiego sobór przybył po to, by „wytłumaczyć się” ze swoich rzekomych błędów.

Duchowny początkowo nie chciał uczestniczyć w zjeździe, obawiając się o własne bezpieczeństwo. Zdecydował się na ten krok dopiero, gdy król wyposażył go w list żelazny, gwarantując mu w ten sposób nietykalność. Dotarł do Konstancji 3 listopada. Na miejscu, wbrew nałożonym na niego zakazom, wygłaszał kazania i odprawiał msze.

Niestety okazało się, że królewskie obietnice nie na wiele się zdały. List żelazny anulowano, przekonawszy Zygmunta, że Husowi jako heretykowi nie przysługują żadne prawa. Reformator został podstępnie aresztowany, a już 4 grudnia 1414 roku antypapież Jan XXIII zlecił komisji złożonej z trzech biskupów przeprowadzenie wstępnego śledztwa.

W czasie trwania całego postępowania Hus nie mógł występować w swojej obronie. 6 lipca 1415 roku, po tym, jak odmówił wyrzeczenia się swoich przekonań, został żywcem spalony na stosie.