Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

3 listopada. W 1534 roku przyjęto akt supremacji, przyznający królom Anglii zwierzchnictwo nad kościołem

Najważniejsze rocznice

Akt supremacji potwierdził zwierzchność króla Henryka VIII nad Kościołem angielskim.

fot.Hans Holbein Młodszy/domena publiczna Akt supremacji potwierdził zwierzchność króla Henryka VIII nad Kościołem angielskim.

3 listopada 1534 roku parlament angielski uchwalił Akt supremacji, przekazujący Henrykowi VIII i jego następcom zwierzchnictwo nad kościołem anglikańskim. Oznaczało to uniezależnienie duchowieństwa angielskiego od papiestwa.

Proces wyłamywania się Anglii spod władzy papieskiej rozpoczął się już kilka lat wcześniej. Powodem nieporozumienia stał się sprzeciw papieża Klemensa VII na unieważnienie małżeństwa Henryka VIII z Katarzyną Aragońską. Król wystosował odpowiednią prośbę już w 1527 roku, chcąc poślubić Annę Boleyn.

Konflikt z papieżem doprowadził do uchwalenia szeregu aktów ograniczających władzę Stolicy Apostolskiej nad Londynem. W Anglii zakazano między innymi płacenia świętopietrza. Ogłoszono również, że papieskie interdykty nie obowiązują w królestwie, oraz odebrano głowie Kościoła katolickiego prawo mianowania tam arcybiskupów i biskupów.

Akt supremacji był zwieńczeniem działań mających na celu oddzielenie Kościoła angielskiego od Watykanu. Potwierdzono, że to król jest głową tego Kościoła, a jego decyzje przeważają nad wszelkimi uchwałami o charakterze religijnym.

Dokument obowiązywał do 1554 roku, kiedy został uchylony przez córkę Henryka, królową Marię I, żarliwą katoliczkę. Jej następczyni, Elżbieta I, już pięć lat później doprowadziła jednak do jego odnowienia.