Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

4 grudnia. W 1533 roku Iwan IV Groźny został wielkim księciem moskiewskim

Najważniejsze rocznice

Iwan IV Groźny panował w latach 1533-1584.

fot.domena publiczna Iwan IV Groźny panował w latach 1533-1584.

4 grudnia 1533 roku Iwan IV Groźny został wielkim księciem moskiewskim. Przyszły car Wszechrusi  miał wówczas zaledwie trzy lata.

Iwan, najstarszy syn Wasyla III z dynastii Rurykowiczów i Heleny Glińskiej, urodził się w 25 sierpnia 1530 roku. Tron moskiewski objął formalnie po śmierci ojca. Przez pierwsze lata w jego zastępstwie rządziła jednak rada regencyjna, złożona z 20 bojarów, której przewodziła jego matka. W tym czasie młody książę był wychowywany niemal w zamknięciu z obawy przed zamachem na jego życie.

Rzeczywistą władzę Iwan IV objął dopiero w wieku szesnastu lat. 16 stycznia 1547 roku koronował się na cara Wszechrusi. W kolejnych latach podjął szereg działań zmierzających do modernizacji prawa i administracji w Wielkim Księstwie Moskiewskim. Został jednak zapamiętany głównie ze względu na okrucieństwo, z jakim traktował swoich poddanych i bliskich. W 1581 roku zamordował nawet własnego syna.