Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa nad Berezyną (28 listopada 1812)

Bogdan Willewalde - Przekroczenie Berezyny

fot.domena publiczna Bogdan Willewalde – Przekroczenie Berezyny

Bitwa nad Berezyną (28 listopada 1812) – bitwa pomiędzy armią napoleońską a armią rosyjską.

Polskie oddziały V korpusu księcia Józefa Poniatowskiego, 17. dywizji generała Jana Henryka Dąbrowskiego i Legii Nadwiślańskiej, wchodzące w skład dowodzonej przez marszałka Michela Neya straży tylnej wycofującej się spod Moskwy Wielkiej Armii, wzięły udział w ostatniej bitwie tej kampanii, osłaniając przeprawę przez Berezynę w rejonie Borysowa (Białoruś). Polacy odparli natarcie przeważających sił rosyjskich admirała Pawła W. Cziczagowa, zadając im znaczne straty. Droga odwrotu na Wilno pozostała wolna, dzięki czemu wojska Napoleona zdołały uniknąć okrążenia. Po tej bitwie polskie formacje, które utraciły wszystkich dowódców dywizji oraz 300 oficerów i 1000 żołnierzy, były niezdolne do dalszego samodzielnego działania bojowego.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.