Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

26 sierpnia. W 1789 roku w Paryżu ogłoszono Deklarację Praw Człowieka i Obywatela

Najważniejsze rocznice

Deklaracja stała się dokumentem programowym rewolucji francuskiej.

fot.Jean-Jacques-François Le Barbier/domena publiczna Deklaracja stała się dokumentem programowym rewolucji francuskiej.

26 sierpnia 1789 roku w Paryżu ogłoszono Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Uchwalony przez Konstytuantę akt wyrażał idee przyświecające przywódcom rewolucji francuskiej.

Deklaracja fundamentalnych zasad została przygotowana przez działające od lipca 1789 roku zgromadzenie (później przekształcone w Konstytuantę) w ramach przygotowań do uchwalenia konstytucji. Pomysł jej zredagowania i umieszczenia we wstępie do konstytucji zgłosił 9 lipca deputowany Jean-Joseph Mounier. Niezależnie od tego, jeszcze przed ogłoszeniem ostatecznego tekstu przegłosowano szereg ważnych zmian, między innymi zniesiono dekretem z 4 sierpnia przywileje stanowe.

Nad przygotowaniem jednolitego tekstu z wielu zgłoszonych projektów deklaracji pracowała od 12 sierpnia komisja złożona z 5 deputowanych. Zasiedli w niej Jean-Nicolas Démeunier, César-Guillaume  de La Luzerne, François Tronchet, Honoré Gabriel Riqueti (hrabia Mirabeau) oraz Claude Redon. Dyskusja nad ich propozycjami rozpoczęła się 19 sierpnia. Każdy z artykułów deklaracji omawiany był osobno. Przyjmowano je w głosowaniach od 20 do 26 sierpnia.

Ostatecznie tekst objął preambułę i 17 artykułów. Dotyczyły one praw człowieka, obywatela i narodu. Deklarowały między innymi suwerenność narodu francuskiego, trójpodział władzy, równość wobec prawa i sądu, nietykalność osobistą i prawo własności.