Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

25 lipca. W 1434 roku Władysław III Warneńczyk został koronowany na króla Polski

Najważniejsze rocznice

Władysław Warneńczyk zasiadał na polskim tronie w latach 1434-1444.

fot.Marcello Bacciarelli/domena publiczna Władysław Warneńczyk zasiadał na polskim tronie w latach 1434-1444.

25 lipca 1434 roku odbyła się koronacja Władysława III Warneńczyka na króla Polski. Nowy monarcha miał wówczas zaledwie 10 lat.

Najstarszy syn Władysława II Jagiełły i Zofii Holszańskiej objął tron po śmierci ojca, który zmarł 1 czerwca 1434 roku. Jego kandydatura wzbudziła opór części polskich możnych, ale udało się go pokonać dzięki wsparciu biskupa krakowskiego, Zbigniewa Oleśnickiego.

Ceremonia koronacji odbyła się w katedrze wawelskiej. Prowadził ją arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, Wojciech Jastrzębiec. Ze względu na młody wiek nowego króla przez pierwsze lata rządy w jego imieniu sprawował regent, którym został Oleśnicki, oraz Rada Opiekuńcza.

Władysław zasiadał na polskim tronie do 1444 roku. W międzyczasie udało mu się zdobyć także koronę węgierską. Zginął w bitwie pod Warną 10 listopada 1444 roku. Po jego śmierci w Polsce rozpoczął się okres bezkrólewia, który trwał do 1447 roku, kiedy władzę ostatecznie przejął młodszy brat zmarłego króla, Kazimierz IV Jagiellończyk.