Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

21 października. W 1831 roku upadło powstanie listopadowe

Najważniejsze rocznice

Kapitulacja twierdzy Zamość oznaczała koniec powstania listopadowego.

fot.Horace Vernet/domena publiczna Kapitulacja twierdzy Zamość oznaczała koniec powstania listopadowego.

21 października 1831 roku upadła twierdza Zamość. Datę tę uznaje się za moment zakończenia powstania listopadowego.

Już 5 października ostatni duży oddział armii polskiej przekroczył w okolicach Jastrzębia granicę z Prusami. Polacy, wraz z naczelnym dowódcą powstania, Maciejem Rybińskim oraz prezesem Rządu Narodowego Bonawenturą Niemojowskim zostali internowani. Umieszczono ich w Brodnicy, w zabudowaniach klasztoru franciszkanów.

Na tym etapie broniły się jeszcze twierdze Modlin i Zamość. Pierwsza z nich skapitulowała 9 października. Druga, oblegana od lipca przez korpus generała Kajsarowa, utrzymała się do 21 października. Jej obroną dowodził pułkownik Jan Krysiński, który przejął obowiązki komendanta twierdzy w styczniu 1831 roku od swojego poprzednika, Juliana Sierawskiego.

Po upadku powstania dotychczasowa względna autonomia Królestwa Polskiego została znacznie ograniczona. Unieważniono wszelkie uchwały powstańczego rządu. Rozpoczął się proces intensywnej rusyfikacji, a armię polską wcielono do armii rosyjskiej.