Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

12 października. W 1920 roku Lucjan Żeligowski ogłosił powstanie Litwy Środkowej

Najważniejsze rocznice

Generał Lucjan Żeligowski zajął Wilno, wcześniej wypowiedziawszy posłuszeństwo Rzeczpospolitej.

fot.domena publiczna Generał Lucjan Żeligowski zajął Wilno, wcześniej wypowiedziawszy posłuszeństwo Rzeczpospolitej.

12 października 1920 roku generał Lucjan Żeligowski ogłosił powstanie tak zwanej Litwy Środkowej. Zakończyło to rozpoczętą 8 października operację zajęcia przez polskie wojska Wilna i okolic.

Konflikt polsko-litewski wybuchł już na przełomie 1918 i 1919 roku. Polska opanowała Wilno w kwietniu 1919 roku. Jej wojska opuściły jednak miasto w lipcu 1920 roku w związku z trwającą wojną z bolszewikami. Jednocześnie stronom narzucono międzynarodowy arbitraż, tymczasowo przyznający Wilno stronie litewskiej. Mimo to do kolejnych walk na Suwalszczyźnie doszło już pod koniec sierpnia.

7 października 1920 roku pod nadzorem komisji Ligi Narodów Polska i Litwa zawarły umowę suwalską, przewidującą zakończenie działań wojennych. „Bunt” Żeligowskiego, realizowany w rzeczywistości na polecenie marszałka Józefa Piłsudskiego, złamał jej postanowienia. Generał na czele Dywizji Litewsko-Białoruskiej w ciągu dwóch dni wyparł Litwinów z Wileńszczyzny. Nie mogąc wcielić zajętego w ten sposób terytorium od razu do Polski z uwagi na potencjalne komplikacje międzynarodowe, proklamował nowe państwo, o którego losie miała zadecydować miejscowa ludność.

Wybory do lokalnego parlamentu przeprowadzono w styczniu 1922 roku. Już w lutym zdecydował on o przyłączeniu Litwy Środkowej do Polski. Władze Litwy nigdy nie uznały tego aktu, uznając Wilno za swoją stolicę, chwilowo okupowaną przez Polaków.