Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

20 lutego. W 1919 roku Sejm Ustawodawczy zatwierdził Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa

Najważniejsze rocznice

Józef Piłsudski sprawował funkcję Naczelinka Państwa w latach 1918-1922.

fot.Feliks Paszkowski/GFDL Józef Piłsudski sprawował funkcję Naczelinka Państwa w latach 1918-1922.

20 lutego 1919 roku Sejm Ustawodawczy zatwierdził Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa. Było to trzecie posiedzenie Sejmu, który po raz pierwszy zebrał się dziesięć dni wcześniej.

W trakcie obrad Józef Piłsudski najpierw złożył rezygnację z pełnionego od 22 listopada 1918 roku urzędu Tymczasowego Naczelnika Państwa. Następnie otrzymał podziękowania od Sejmu za swoją działalność na dotychczasowym stanowisku. Wreszcie Sejm powierzył mu funkcję Naczelnika Państwa. W tej samej uchwale posłowie określili również zakres władzy Sejmu i Naczelnika, co nazwano później „małą konstytucją”.

Objęcie funkcji Naczelnika Państwa oznaczało dla Piłsudskiego w gruncie rzeczy ograniczenie władzy. Jako Tymczasowy Naczelnik sprawował najwyższe zwierzchnictwo zarówno wojskowe, jak i cywilne. Mała Konstytucja na pierwszym miejscu stawiała natomiast Sejm Ustawodawczy. Naczelnik był powołany jedynie do wykonywania jego woli.

Piłsudski sprawował swoją funkcję aż do momentu uchwalenia pełnej konstytucji. 14 grudnia 1922 roku przekazał władzę nowo wybranemu prezydentowi RP, Gabrielowi Narutowiczowi.