Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

6 marca. W 1454 roku Kazimierz IV Jagiellończyk ogłosił wcielenie do Polski ziem pruskich zajmowanych przez Krzyżaków

Najważniejsze rocznice

Król Kazimierz Jagiellończyk włączył ziemie pruskie do Korony na wniosek Związku Pruskiego.

fot.domena publiczna Król Kazimierz Jagiellończyk włączył ziemie pruskie do Korony na wniosek Związku Pruskiego.

6 marca 1454 roku król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał tak zwany akt inkorporacyjny, na mocy którego wcielał do Polski ziemie pruskie.

Akt został wydany na wniosek Związku Pruskiego, którego delegaci  z Janem Bażyńskim na czele zwrócili się do króla polskiego o objęcie władzy nad Prusami, ziemią michałowską i chełmińską. Były to tereny zajmowane przez zakon krzyżacki, który Związkowcy zamierzali z nich – z pomocą Kazimierza – usunąć. Już wcześniej, w lutym 1454 roku, Tajna Rada Związku wypowiedziała posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu.

Dokument oprócz przyjęcia nowych ziem w granice Polski gwarantował ich mieszkańcom utrzymanie dotychczasowych przywilejów stanowych. Jednocześnie nadawał im te, którymi cieszyła się szlachta polska, w tym także prawo do wyboru króla. Likwidował też niektóre z utrzymywanych przez zakon obciążeń fiskalnych i wprowadzał swobodę handlu między Koroną i włączonymi terenami. Na nowych włościach władzę sprawować miał gubernator, którym został Jan Bażyński.

Akt inkorporacji  Prus rozpoczął wojnę trzynastoletnią między Polską i zakonem krzyżackim, zakończoną w 1466 roku II pokojem toruńskim. W jego wyniku Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemie chełmińską i ziemię michałowską, a także uzyskała Warmię i Powiśle z Żuławami.