Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

16 października. W 1384 roku Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski

Najważniejsze rocznice

Ceremonia koronacji odbyła się w Krakowie.

fot.Józef Simmler/domena publiczna Ceremonia koronacji odbyła się w Krakowie.

16 października 1384 roku Jadwiga Andegaweńska została koronowana na króla Polski. Miała wówczas około dziesięciu lat.

Jadwiga, córka zmarłego w 1382 roku Ludwika Węgierskiego, objęła tron na mocy porozumienia zawartego przez Ludwika ze szlachtą polską w Koszycach w 1374 roku. W zamian za nadane przywileje polscy panowie zgodzili się na dziedziczenie korony przez jedną z córek monarchy. Wolę tę podtrzymali na zjeździe rycerstwa w Radomsku w listopadzie 1382 roku.

Przyszła władczyni przybyła do Krakowa 13 października 1384 roku. Uroczystość koronacji odbyła się w katedrze wawelskiej. Prowadził ją arcybiskup gnieźnieński Bodzanta. Od tego momentu to Jadwiga oficjalnie sprawowała władzę w Polsce – przysługiwały jej wszystkie przywileje i obowiązki królewskie. Ze względu na jej młody wiek w praktyce ciężar podejmowania decyzji państwowych przejęli małopolscy możnowładcy, działający w porozumieniu z matką króla, Elżbietą Bośniaczką.

Jadwiga zachowała tytuł króla Polski także po ślubie z Władysławem Jagiełłą. Od tego momentu przysługiwał jej dodatkowo tytuł wielkiej księżnej litewskiej.

16 października 1978 roku arcybiskup metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. Wydarzenie to w istotny sposób wzmocniło autorytet Kościoła katolickiego w polskim społeczeństwie, a trzy pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, podjęte w ostatniej dekadzie PRL-u (1979, 1983 i 1987), stały się dla wielu Polaków przełomowym doświadczeniem religijnym (notka autorstwa dr. hab. Zdzisława Zblewskiego).