Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Bitwa pod Lipskiem (16–19 października 1813)

Książę Poniatowski utonął w nurtach Elstery (malował January Suchodolski)

fot.domena publiczna Książę Poniatowski utonął w nurtach Elstery (malował January Suchodolski)

Bitwa pod Lipskiem, Lipsk (16–19 października 1813) – bitwa pomiędzy armią Napoleona Bonaparte a oddziałami Austrii, Prus, Rosji i Szwecji.

W „Bitwie Narodów” Polacy walczyli w szeregach VIII korpusu dowodzonego przez księcia Józefa Poniatowskiego, mianowanego w przeddzień przez Napoleona marszałkiem Francji, IV korpusu rezerwowego jazdy oraz mieszanej dywizji Jana Henryka Dąbrowskiego. Już w pierwszym dniu bitwy polskie oddziały walczące m.in. z pruską armią feldmarszałka Gebharda Blüchera poniosły straty sięgające 50% stanu. Drugiego dnia dywizja Dąbrowskiego zaciekle broniła wysuniętej reduty „Hallischer Thor” nad rzeką Parthe. W trzecim, decydującym dniu zmagań VIII korpus osłaniał odwrót głównych sił francuskich. Przedwczesne zniszczenie przez saperów jedynego mostu na Elsterze stało się przyczyną zguby setek polskich żołnierzy i ich dowódcy – księcia Józefa, który czterokrotnie ranny, utonął w nurtach rzeki. Z tej wielkiej bitwy, która strategicznie przesądziła o klęsce Napoleona, resztki polskiego wojska poprowadził do Francji Dąbrowski.

Autor hasła:

Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – historyk, specjalista z zakresu dziejów politycznych, społecznych i militarnych ziem polskich w XIX stuleciu. Pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Akademii Ignatianum. Autor rozprawy habilitacyjnej „Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku”, a także takich publikacji jak „Pod sztandarami Orła Białego” czy „Ziemie polskie w latach wielkiej wojny”. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego. Zdanie wprowadzające pochodzi od redakcji.