Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

14 sierpnia. W 1385 roku Jagiełło wydał akt w Krewie, zapoczątkowujący unię polsko-litewską

Najważniejsze rocznice

Dokument zawierał zobowiązania Jagiełły wobec Królestwa Polskiego.

fot.domena publiczna Dokument zawierał zobowiązania Jagiełły wobec Królestwa Polskiego.

14 sierpnia 1385 roku w Krewie wielki książę litewski Jagiełło wydał akt, który zawierał jego zobowiązania wobec Królestwa Polskiego. Był to wstęp do zawarcia polsko-litewskiej unii personalnej.

Dokument był zwieńczeniem rozmów zmierzających do zawarcia małżeństwa między Jagiełłą a królem Polski, Jadwigą Andegaweńską. Jagiełło zobowiązał się do przyjęcia chrześcijaństwa wraz z całym swoim dworem i rodziną. Obiecał też, że zwróci wolność Polakom uwięzionym na Litwie, oraz spróbuje odzyskać ziemie utracone w przez oba państwa, w tym Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i dobrzyńską. Zadeklarował także, że wypłaci byłemu narzeczonemu Jadwigi, Wilhelmowi Habsburgowi, odszkodowanie w wysokości 200 tysięcy florenów.

Każda ze stron przystępowała do unii z własnymi oczekiwaniami. Litewski książę miał nadzieję, że sojusz z Polską będzie przeciwwagą dla potęgi prowadzącego krucjaty na Litwie zakonu krzyżackiego. Liczył też na korzyści gospodarcze i kulturowe związane z przyjęciem chrześcijaństwa. Z kolei Polacy zamierzali dzięki przymierzu z sąsiadem prowadzić chrystianizację na Rusi.

W następstwie podpisania aktu w lutym 1386 roku Jagiełło został wybrany królem Polski. Jeszcze w tym samym miesiącu przyjął chrzest i poślubił Jadwigę.