Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Co Stefan Batory powiedział sułtanowi? Każdy może zobaczyć królewskie listy

Stefan Batory pędzla Martina Kobera.

fot.domena publiczna Stefan Batory pędzla Martina Kobera.

Przemówienie wygłoszone po przekroczeniu polskiej granicy. Potwierdzenie odbioru posagu przez księżniczkę Katarzynę Jagiellonkę. A do tego – słowne przepychanki z tureckim hegemonem.

Andrzej Opaliński był jednym z najważniejszych świadków burzliwego okresu upadku dynastii Jagiellonów. Służył Henrykowi Walezemu w roli marszałka wielkiego koronnego. Z niechęcią zaakceptował elekcję Stefana Batorego, ale już zupełnie otwarcie poparł Zygmunta III Wazę. Pozostawił po sobie bezcenny księgozbiór, zawierający kopiariusze – a więc kolekcje aktów i listów wymienianych na szczytach władzy.

Właśnie udostępniono kolejną partię tych materiałów – przede wszystkim zaś listy wysyłane przez lub do Stefana Batorego. Epistoły pochodzą z kodeksu znajdującego się w zbiorach Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk (sygn. BK00245). Można zobaczyć między innymi List króla Stefana Batorego do posła w Rzymie, Przysięgę króla Stefana Batorego w Warszawie, List Murada III sułtana tureckiego do króla Stefana Batorego, czy wreszcie List króla Stefana Batorego do popieża Grzegorza XIII.

Listy zostały opublikowane przez Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową. Łącznie na jej stronach można zobaczyć już ponad 500 materiałów wchodzących w skład Akt do panowania królów polskich: Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta, Henryka III Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy.

Źródła informacji:

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz

Jeśli chcesz zgłosić literówkę lub błąd ortograficzny kliknij TUTAJ.