Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Obrona Pragi (2-4 listopada 1794)

Obrona Pragi, rzeź Pragi, szturm na Pragę (2-4 listopada 1794) – W czasie insurekcji kościuszkowskiej, po klęsce maciejowickiej i wzięciu Kościuszki do niewoli funkcję naczelnika objął Tomasz Wawrzecki. Nakazał on przyspieszenie fortyfikacji warszawskiej Pragi, gdzie ściągnęły oddziały polskie i litewskie. 2 XI połączone wojska rosyjsko-pruskie, liczące ok. 30 tys. ludzi i 86 dział, pod dowództwem feldmarsz. Aleksandra Suworowa podeszły pod Pragę, bronioną przez 14 tys. wojsk polskich. 4 XI armia rosyjska ruszyła do gwałtownego szturmu.

Polacy nie wytrzymali natarcia i Praga została zdobyta. Większość obrońców, m.in. gen. Jakub Jasiński, poległa. Nastąpiła rzeź ludności cywilnej. Na drugi brzeg Wisły przedostało się zaledwie 4 tys. ludzi.

Autor hasła:

Dr Jerzy Ronikier – historyk kultury i mentalności. Pracował w Instytucie Zarządzania oraz Instytucie Informacji Naukowej i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy „Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze. Studium z historii mentalności szlachty polskiej 1706-1725”. Zmarł w 2013 roku.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej Bitwy polskie. Leksykon (Wydawnictwo Znak 1999) przygotowanej przez wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego: Tomasza Gąsowskiego, Jerzego Ronikiera, Piotra Wróbla i Zdzisława Zblewskiego.

Materiały poświęcone obronie Pragi z portalu CiekawostkiHistoryczne.pl:

Pobieranie danych…