Twoja Historia

Portal dla tych, którzy wierzą, że przeszłość ma znaczenie. I że historia to sztuka dyskusji, a nie propagandy.

Świętosława, Swatawa (księżniczka polska, królowa Czech)

Świętosława Swatawa, obraz Jana Matejki (fot. domena publiczna)

fot.domena publiczna Świętosława Swatawa, obraz Jana Matejki (fot. domena publiczna)

Świętosława (Swatawa) (ur. ok. 1046/1048, zm. 1 IX 1126) – księżniczka polska, królowa Czech, żona księcia czeskiego, potem króla Wratysława II, córka Kazimierza I Odnowiciela i Dobroniegi Marii, córki Włodzimierza I Wielkiego, wielkiego księcia kijowskiego.

Pod koniec 1062 r. wydana została przez brata, Bolesława II Śmiałego, za księcia czeskiego Wratysława II. Związek małżeński przypieczętował pokój miedzy Polską a Czechami i zagwarantował Polsce neutralność Wratysława II w konflikcie z Niemcami. 15 VI 1086 r. wspólnie z mężem otrzymała koronę królewską. Po śmierci Wratysława II (14 I 1092) pozostała w Czechach. Pozbawiona znaczenia za rządów pasierba, Brzetysława II (1092-1100), osiadła zapewne w swoich dobrach ziemskich, położonych daleko od głównego ośrodka władzy.

Za następców Brzetysława uzyskała dość znaczne wpływy polityczne. Władcami Czech byli bowiem od 1101 r. synowie Świętosławy z jej małżeństwa z Wratysławem II: Borzywój II, Władysław I i Sobiesław I. W 1111 r. uczestniczyła w mediacjach pomiędzy Władysławem I a swoim bratankiem, księciem polskim Bolesławem III Krzywoustym, zakończonych odwołaniem z Polski jej najmłodszego syna Sobiesława i przekazaniem mu w zarząd okręgu grodowego. W 1125 r. w czasie śmiertelnej choroby Władysława I doprowadziła do pojednania miedzy zwaśnionymi braćmi i przyczyniła się do ustanowienia Sobiesława następcą na tronie książęcym w Czechach. Zmarła już za panowania Sobiesława I i pochowana została w ufundowanej przez siebie (wspólnie z mężem) kolegiacie wyszehradzkiej.

Źródło:

Powyższe hasło ukazało się pierwotnie w publikacji książkowej pt. Słownik władców polskich (Wydawnictwo Poznańskie 1999) pod redakcją Józefa Dobosza, przygotowanej przez historyków związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Polską Akademią Nauk.

Autor hasła:

Andrzej Kamieński – doktor habilitowany, historyk specjalizujący się w historii nowożytnej, związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu publikacji poświęconych m. in. dynastii Hohenzollernów. Współautor „Słownika władców Europ średniowiecznej”, „Słownika władców Europy nowożytnej i najnowszej” oraz „Słownika władców polskich”.